Stran 1 od 1

Haikumatic

Objavljeno: Pe Jun 02, 2017 2:46 pm
Napisal/-a lukazlatecan
V naše mesto je na neimenovano srednjo šolo prišel nov učitelj literature - Eikiči Onizuka. Sicer ne zna slovensko, a vseeno lahko pričakujemo, da bo učence s svojim zanosom povzdignil do novih ustvarjalnih višav.

Ker dijaki delajo najbolje takrat, ko se jih primerno omeji in usmeri, se je novi učitelj odločil, da jih bo najprej navadil pisanja tradicionalnih japonskih pesmic - haikujev. Na žalost zaradi nepoznavanja jezika lahko preverja le, ali izdelki dijakov ustrezajo pesniški obliki, pa še to precej "na oko".

Kot se zagotovo vsi spomnite, ima vsak haiku tri verze. Prvi je sestavljen iz petih zlogov, drugi iz sedmih, tretji spet iz petih.

Ker Eikiči ne pozna našega jezika, seveda le stežka ugane, kje so meje med zlogi. Zato uporablja preprost pristop - smatra, da je v vsaki besedi zlogov toliko, kolikor je v njej skupin samoglasnikov, ki se ne držijo skupaj. Kot samoglasnike smatra črke A, E, I, O in U. Vseeno se mu pesmice zdijo zelo dolgočasne, saj jih ne razume. Da bi ga odrešili dolgočasnega dela, vas prosimo, da napišete program, ki bo namesto učitelja povedal, ali je pesmica haiku, ali ne.

Vhodni podatki
Na vhodu bo vaš program dobil več pesmic (ne več kot 10000). Vsaka pesmica bo sestavljena iz več vrstic, pri čemer nobena vrstica ne bo daljša od 255 byte-ov. Pesmice bodo med seboj ločene s praznimi vrsticami - z natanko 1 prazno vrstico med dvema pesmicama. Na koncu vhoda bosta dve prazni vrstici.

Izhodni podatki
Za vsako pesmico naj vaš program izpiše eno vrstico. Vrstica naj vsebuje le "hai", če je pesmica haiku (verzi po 5 - 7 - 5 "zlogov"). Če pesmica ni haiku, naj izpisana vrstica vsebuje le "nyan".

Primer vhoda

Koda: Izberi vse

Programerji so
Res zelo zanimivi
Sendviče jedo.

Krt ljubi zemljo
V njej so voluharji
Skupaj rajajo
Tralala.

beel biir bauheec - iiIii
tra la la la lA, hi hI
Kosovel živi!
Pripadajoč izhod

Koda: Izberi vse

hai
nyan
hai