Stran 1 od 1

Trikotnik

Objavljeno: Pe Jun 23, 2017 10:47 pm
Napisal/-a lukazlatecan
V rokah imate tri pohodne palice dolžin A, B in C centimetrov. Prvo lahko podaljšate za največ [math], drugo za [math] in tretjo za [math] centimetrov. Palice lahko podaljšate samo za nenegativno celo število centimetrov. Veljaven je tudi podaljšek za 0 cm. Na koliko načinov lahko podaljšate palice, da bo z njimi mogoče sestaviti neizrojen trikotnik (tj. tak s pozitivno ploščino)?

Vhodni podatki
V prvi vrstici se nahajajo dolžine palic A, B in C, v drugi vrstici pa dovoljeni podaljški [math]. Vsi vhodni podatki so cela števila.

Omejitve vhodnih podatkov
[math]

Izhodni podatki
Izpišite, na koliko načinov lahko podaljšamo palice, da bo z njimi mogoče sestaviti neizrojen trikotnik.

Primer vhoda

Koda: Izberi vse

1 2 3
1 1 2


Pripadajoč izhod

Koda: Izberi vse

4


Primer vhoda

Koda: Izberi vse

10 10 10
2 2 2


Pripadajoč izhod

Koda: Izberi vse

27


Komentar
V prvem primeru lahko sestavimo trikotnik, če so dolžine palic enake (2,2,3), (1,3,3), (2,3,3) ali (2,3,4).

V drugem primeru lahko to dosežemo s prav vsemi dovoljenimi podaljški palic.